Aliey Faizal

'Isy Kariiman Aw Muth Syahiidan

Paganisme Arab

Posted by Aliey Faizal pada 13 Juni 2012

II. ARABIA PRA ISLAM
Ajaran Ibrahim Adalah Agama yang Lurus dan Kepasrahan…

MILLATU IBRAHIM DITANAH ARAB

Paganisme Arab

 

Cara-cara penyembahan berhala orang-orang Arab dahulu banyak sekali macamnya. Setiap kabilah atau suku mempunyai patung sendiri sebagai pusat penyembahan. Sesembahan­sesembahan zaman jahiliah ini pun berbeda-beda pula antara sebutan shanam (patung), wathan (berhala) dan nushub. Shanam ialah dalam bentuk manusia dibuat dari logam atau kayu. Wathan demikian juga dibuat dari batu, sedang nushub. adalah batu karang tanpa suatu bentuk tertentu. Beberapa

kabilah melakukan cara-cara ibadahnya sendiri-sendiri.

Ada tiga sesembahan Arab kuno yang secara khusus disenangi oleh orang-orang Arab Hijaz, yaitu Al-Lat (yang secara sederhana berarti “Dewi”) dan Al-Uzza (Yang Perkasa), masing. masing memiliki kuil suci di Thaif dan Nakhlah, sebelah tenggara Makkah, dan Manat (Sang Penentu), yang kuil sucinya bertempat di Qudaid, di pesisir Laut Merah. Mereka sering disebut banat Allah, yang arti harfiahnya Anak Perempuan Allah, tetapi tidak merupakan sesembahan yang telah berkembang sepenuhnya, Orang Arab menggunakan istilah kekeluargaan seperti itu untuk menyatakan suatu hubungan yang abstrak: dengan demikian, banatal-dahr (harfiahnya “putri-putri nasib”) sekedar bermakna ketidak beruntungan atau pasang surut kehidupan. Istilah banat Allah mungkin sekedar merujuk kepada “wujud-wujud suci”, Sesembahan ini tidak diwakili oleh patung yang realistic di dalam kuil-kuil, tetapi oleh batu-batu besar yang berdiri tegak, seperti yang terdapat di kalangan orang Kanaan kuno. Batu itu tidak disembah oleh orang-orang Arab secara langsung, tetapi hanya menjadi sebuah focus keilahian. Seperti Makkah dengan Ka’bahnya, kuil-kuil di Thaif, Nakhlah, dan Qudaid telah menjadi lambing spiritual yang penting di dalam hati orang-orang Arab.

Mereka beranggapan batu karang itu berasal dari langit meskipun agaknya itu adalah batu kawah atau yang serupa itu. Tidak cukup dengan berhala-berhala besar itu saja buat orang­orang Arab guna menyampaikan penyembahan mereka dan memberikan korban-korban, tetapi kebanyakan mereka itu mempunyai pula patung-patung dan berhala-berhala dalam rumah masing-masing. Mereka mengelilingi patungnya itu ketika akan keluar atau sesudah kembali pulang, dan dibawanya pula dalam perjalan bila patung itu mengizinkan ia bepergian. Namun ketika mereka menyembah patung-patung berhala itu, maka tidaklah serta merta dikatakan bahwa mereka tidak meyakini adanya tuhan, semua patung itu, baik yang ada dalam Ka’bah atau yang ada disekelilingnya, begitu juga yang ada di semua penjuru negeri Arab atau kabilah-kabilah dianggap sebagal perantara antara penganutnya dengan Allah. Sebagaimana disebutkan Allah dalam Al-Quran surat Az Zumar : 3: “Tidaklah kaml menyembah mereka melainkan untuk mendekatkan diri kepada Allah.”

Kepercayaan mereka tidak sebatas pada pengakuan adanya Tuhan saja. Orang Arab juga percaya bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Hal ini juga tergambar dari pemberitaan Allah dalam Al-Quran surah Luqman ayat 25: “Jika engkau tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka menjawab: Allah”. Tetapi menurut pandangan Islam kondisi seperti ini mereka masih dikatakan kafir dan musyrik. Sebab, mereka tidak menuhankan Allah SWT dalam ubudiah. Mereka tidak tunduk kepada aturan yang ditetapkan oleh Allah. Mereka membuat cara, ajaran, dan nilai sendiri dalam mendekatkan dirinya kepada Allah dengan cara membuat tuhan-tuhan dari kayu dan batu untuk menjadi perantara mereka dengan Allah. Mereka lebih patuh kepada peraturan yang mereka buat sendiri untuk menggantikan hukum yang telah diturunkan Allah. Tauhid inilah (tauhid uluhiyyah) Yang membedakan antara seorang Islam dan orang yang kafir / musyrik.

 

Artikel Terkait :

Silahkan Berkomentar

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: