Aliey Faizal

'Isy Kariiman Aw Muth Syahiidan

Ibadah Haji Ke Mekah

Posted by Aliey Faizal pada 13 Juni 2012

IV. SYARI’AT ISLAM
Kalian tiada berarti sebelum

menjalankan Taurat dan Injil

Ibadah Haji Ke Mekah

 

Jika seorang Dr. Robert Morey, dan mungkin negaranya­ Amerika Serikat- mengatakan :

“Walaupun sangat berat dan membutuhkan biaya besar seorang Muslim diwajibkan untuk men unaikan ibadah haji ke Mekah, Arab Saudi, paling sedikitsekali selama hidupnya.

 

Bayangkan jika ada agama Rusia yang memerintahkan pengikutnya diseluruh dunia untuk menunaikan ibadah penyembahan di Lapangan Merah, Moskow, paling sedikit sekali selama hidupnya, atau agama Amerika yang memerintahkan pengikutnya untuk menunaikan perjalanan ibadah ke Tugu Peringatan Washington, Amerika Serikat”14

 

Pernyataan yang bertujuan “mengalihkan” kiblat semacam ini, sebenarnya bukanlah hal yang aneh bagi kalangan Kristen, apalagi oleh negara yang merasa berkuasa. Hal ini sering dilakukan oleh penguasa, yang ingin menjadi kiblat bagi dunia.Pada masa awalnya, Kristen diboyong dari Jerussalem menuju Romawi timur (Bizantium), kemudian beralih ke Eropa. Peralihan ke Eropa bahkan disertai dengan memboyong sebisa murigkin simbol kesucian agama ini. Karen Armstrong, menggambarkan hal ini dengan cukup jelas seperti berikut:

…Tapi sifat lokal dari kesucian tersebut amatlah problematis bagi orang Eropa karena semua tempat ibadah tersuci jelas berada di Timur, tempat Yesus pernah hidup dan mati. Inilah sebabnya mengapa berbagai legenda dikembangkan untuk memelihara kepercayaan bahwa setelah kematiaanya, banyak sahabat Yesus yang datang ke Eropa dan dimakamkan di sana. St. Petrus sungguh diyakini telah datang ke Eropa, walaupun tidak ada satu pun bukti yang mendukung kepercayaan ini…… Yang terpenting St. James, yang disebut sebagai saudara Tuhan, dipercaya telah datang ke Spanyol dan dimakamkan di Compostela. Ada juga legenda kuno yang menyebutkan bahwa James adalah saudara kembar Yesus, sehingga jelas bahwa memiliki tubuh James menjadi hal terbaik kedua setelah memiliki tibuh Yesus sendiri. 15

Untuk memboyong apa yang sudah diambil Eropa mungkin Amerika merasa risih, sementara masih ada tempat suci lain yang tidak pernah berhasil diboyong oleh bangsa manapun yaitu Ka’bah di Mekah. Kristen Najran pernah mencobanya sebelum kelahiran nabi Muhammad, clan gagal16. Begitu juga umat sebelum dan sesudahnya, kini Amerika ingin memindahkan kiblat Muslim ke Washington DC?. Setelah berusaha memaksa negara-negara muslim berkiblat ke Amerika dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya, kini bidang spiritual pun diobok-obok?. Dan seperti jawaban Abdul Mutholib kepada Abrahah yang ingin merusak Ka’bah dan memindahkan haji ke Najran: “Saya adalah pemilik onta, sedang rumah itu (Ka’bah) ada Pemiliknya yang akan menjaganya”17.

Sebenarnya ibadah haji ini adalah ajaran agama samawi Yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, yang merupakan ibadah wajib bagi umat Islam yang telah mampu menjalankan baik fisik maupun materi. Umat Islam yang menunaikan ibadah Haji ke Bait Allah, -yang didirikan oleh Ibrahim dan Isma’il- bisa saling berkenalan, dan saling mempererat tali persaudaraan, segala perbedaan dan diskriminasi yang bagaimanapun di kalangan umat Islam itu harus hilang. Mereka harus merasa, bahwa dihadapan Allah mereka itu sama, tidak perduli presiden atau para peminta disekitar masjid al-Haram.

Ibadah ini tidak lepas dari perintah Allah, sebagaiman firman Allah :

“Sesungguhnya rumah (untuk ibadah) yang mula-mula dibangun bagi manusia ialah (Baitullah) yang di Bakkah (Makkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. “

Didalamnya terdapat tanda-tanda yang nyata (yaitu) tempat berdirinya (maqam) Ibrahim ; dan barangsiapa masuk ke dalamnya amanlah dia ; mengerjakan ibadah haji adalah wajib bagi manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sudah dapat mengadakan perjalanan kesana.18

 

Sebelum Nabi Muhammad diutus membawakan risalah Islam, ibadah haji ini telah dirusak oleh orang-orang kafir atau orang jahiliyah di Mekah, akibat penyimpangan mereka yang terlalu jauh dari syariat yang dibawakan Nabi Ibrahim AS. Tetapi setelah masa kerasulan Nabi Muhammad SAW maka ibadah haji ditegakkan kembali.

Nabi Muhammad pada tahun 632, sebelum beliau wafat telah memantapkan bentuk-bentuk haji yang dipertahankan dalam Islam. Haji telah menempati posisi yang penting dalam peribadatan Islam, karena mencakup semua peribadatan yang ada dalam Islam -Seperti shalat, puasa, dan zakat -, baik itu secara ruhani maupun fisik. Setelah masa ini, peribadatan dalam haji terfokus secara lebih tajam. la bersifat intertribal tidak lagi karena ia menghimpun berbagai berhala dari semua suku, tetapi karena sistem peribadatannya mengatasi suku apapun – bahkan suku Quraisy sendiri. Umat Islam mencium Hajar Aswad (Batu Hitam) di sudut Ka’bah yang tidak lagi sebagai penjelmaan beberapa dewa, tetapi sebagai tindak simbolis kesetiaan pada Allah, yang telah mengutus Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad untuk membimbing umat manusia. Sahabat Umar bin Khattab mengatakan:

Dari ibn ‘Umar, bahwa Umar ra. mencium hajar aswad kernudian berkata: “Saya tahu bahwa kamu adalah batu, kalau bukan karena aku melihat Rasulullah saw. meneiummu maka aku tidak akan menciummu. (HR. Imam Ahmad).

 

Umat Kristiani juga mempunyai tempat suci yaitu di Yerussalem, yang setiap tahunnya banyak di ziarahi oleh umat Kristiani dari berbagai negara. Perang salib yang dihembuskan oleh Eropa tidak lain karena masalah ziarah ke tempat suci Yerussalem. Dr. Robert Morey mungkin tidak tahu akan peribadatannya sendiri atau juga sudah bosan untuk berkiblat ke Yerussalem sehingga ingin mengganti kiblat umat Kristiani ke Washington DC, clan beribadah di tugu peringatan Washington, Amerika Serikat, sebab bagaimanapun juga Yerussalem berada di tanah Arab. Entah fobia apa yang dialami oleh Dr. Robert Morey terhadap Arab sehingga berulangkali dia menyudutkan Arab, tanpa alasan yang berdasar.

Peribadatan ini, ternyata telah dinubuwat-kan melalui apa yang disampaikan oleh Nabi Daud. Sebab pada dasarnya seluruh nabi berasal dari Yang Satu, yaitu Allah, maka tidak heran jika mereka diberi pengetahuan tentang masa yang akan datang, apalagi menyangkut risalah yang diperuntukkan bagi umat manusia.

 1. Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Gitit. Mazmur banl Korah.
 2. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam !
 3. Jiwaku hancurkarena merlndukan pelataran pelataran Tuhan ; hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allal yang hidup.
 4. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya, pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku !
 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu yang terus-menerus memuji-muji Engkau. –
 6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah !
 7. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air; bahkan hujan pada awalmusim menyelubunginya dengan berkat.
 8. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion.
 9. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub. –
 10. Lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi !
 11. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada seribu hari di tempat lain; lebih baik kami berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah­kemah orang fasik.
 12. Sebab, Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan ia berikan; Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak tercela.
 13. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepada-Mu!”  19

Nubuat di atas jelas menerangkan Bait Allah yang ada di Makkah (Masjidil Haram), dengan sedikit menyinggung Bait Allah yang ada di Yerussalem, Palestina, seperti keterangan berikut :

Ayat 1-3; menerangkan bahwa rumah Tuhan (Bait Allah) itu selalu dirindukan setiap orang untuk menziarahinya.
Ayat 4; mengisyaratkan masing-masing utusan Allah mendapatkan tempat bagi umatnya. Burung pipit mengisyaratkan adanya seorang nabi termuda dalam kerajaan Allah yaitu nabi Muhammad, sedang burung layang-layang adalah para nabi bani Israel yang telah lebih dahulu mendapat tempat di Bait al-Maqdis Yerussalem. Tentang nabi termuda ini kami bahas dalam kajian tentang sosok nabi Muhammad.
Ayat 5-6; menerangkan keutamaan orang yang berada di dalam bait Allah dan mereka yang berkeinginan untuk ziarah ke tempat tersebut. Rasulullah Muhammad menyabdakan bahwa ziarah yang disunnahkan adalah ke tiga tempat: masjid al-Haram, masjid Nabawi, dan masjid al-Quds (di Yerussalem). 20

Ayat 7; tidak lagi isyarat, tapi menunjuk nama lain Makkah yaitu Bakka, dengan ciri khasnya sumur zam-zam yang tidak pernah kering hingga saat ini.
Ayat 8,9,10; mengisyaratkan adanya ibadah yang dilakukan sambil berjalan, seperti sa’i dan tawaf serta perjalanan ke masyairal-muqaddasah (wilayah-wilayah suci) hingga sampai ke masy’ar21 yang kita sebut ‘Arafah, untuk ibadah pamungkas dalam ritual haji yaitu wukuf. Kata masya’ir di sini -menurut hemat kami- sangat identik dengan kata Sion atau Zion. Baik Yahudi maupun Kristen menggunakan kata Sion sebagai simbol untuk Jerussalem, yang pada tempat lain kata Sion merujuk pada suatu bukit terletak di barat daya Jerussalem. 22

Ayat 11; mengisyaratkan keunggulan shalat di bait Allah yang nilainya 1000 kali lebih baik dibanding tempat lain. Sebagaimana sabda Rasulullah : “Shalat di masjidku (masjid Madinah) seribu kali lebih baik dari lainnya kecuali masjid al-Haram ” 23. Hadits-hadits yang menyebut angka tentang keunggulan shalat di tiga tempat-al-Haram, an-Nabawi, al-Aqsha-, menggunakan bahasa hiperbol untuk menunjukkan keutamaan tempat tersebut. Ayat ini juga menunjukkan keutamaan tempat di depan pintu bait Allah (Ka’bah), yang kita kenal dengan sebutan multazam.
Ayat 1 hingga 6, mengupas bait Allah secara umum – yang ada di Makkah dan Yerussalem-, sedang selebihnya lebih terfokus kepada bait Allah yang ada di Makkah. Dalam beberapa edisi Bible, beberapa kata dari mazmur ini sering kali disamarkan, khususnya kata Bakka. Dalam Bible edisi Internasional dalam bahasa Arab, menerjemahkan Bakka, dengan bukaa ‘ (tangisan), sementara yang dalam bahasa Inggris tetap memakai Bacca. Dalam Bible edisi Indonesia, tempatan Gedeon (1976), menerjemahkan Bakka dengan “pokok kertau”. Sedang Alkitab edisi milenium (2000) tetap menuliskan “Bakka”.
Bait Allah atau rumah Allah, bukanlah rumah seperti layaknya rumah manusia maka diartikan tempat tinggal bagi Allah, tapi lebih merupakan kiblat bagi umat manusia untuk menuju pada SATU tempat, yang dipunyai oleh yang Maha SATU. Lantas bagaimana dengan Yerussalem dan Madinah?, menurut hemat kami, keduanya adalah tempat suci yang dianugerahkan kepada umat masing-masing pembawa risalah dari dua umat, yaitu bangsa Israel dan bangsa Arab. Dalam Mazmur di atas, nabi Daud menyebut “rumah” bagi burung pipit, sedang bagi burung layang-layang mendapat “sarang”, Rasulullah menyebut masjid Madinah, sebagai “masjidku”, walaupun semua masjid adalah rumah Allah namun penyebutan Rasulullah “masjidku” menunjukkan kekhususan masjid Madinah sebagai anugerah kepada Nabi Muhammad clan umatnya, seperti Yerussalem yang menjadi tempat suci umat para nabi dari bangsa Israel.

Sedikit menyinggung iri hati Dr. Robert Morey yang menganggap ibadah haji sebagai pemaksaan kultur Arab untuk mendapatkan keuntungan materi24; perlu kita sadari bahwa Arab Saudi menjadi negara Petro Dolar baru beberapa abad belakangan, padahal ibadah haji telah dilaksanakan sejak 1400 tahun yang lalu, bahkan sebelum itu. Negara ini kaya karena minyak yang melimpah di negara ini, bukan sekedar karena haji, walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa haji membawa berkah tersendiri bagi Arab Saudi. Jadi bila dikatakan oleh Dr. Robert Morey bahwa karena alasan ekonomi lah Islam mengadobsi praktek Haji, ini sangat tidak berdasar.

NOTES

14. Karen Armstrong, Perang Suci (Holy War), terjemah Hikmat Darmawan, Serambi, Cetakan I, 2003, hal. 108-109.

15. Abrahah membangun Gereja yang sangat megah, untuk mengalihkan haji orang-orang Arab -sebelum Islam-. Lihat : Ibnu Hisyam, Ash-Shirah an-nabawiyyah, Daar al-Manar, Kairo, 1990, vol. I, hal. 49.

16. Ibnu Hisyam, Ibid, I/56.
17. Q.S. Ali Imraan, 3 :96-97
18.  Mazmur 84: 1-13

19. Lihat: Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, vol. 2, ha1.71.

20. Masy’ar, kata bahasa Arab dalam bentuk kata tempat atau menunjuk tempat, dari akar kata sy`a-ra yang memiliki makna ritual (syi’ar). Maka masy’ar adalah tempat ritual, atau tempat suci. Hal ini dikuatkan dengan penambahan al-Muqaddasah yang memang berarti suci.

21. The World University Encyclopedia, vol. 12, hal. 5690.
22. Ibid

23. Robert Morey, Op. cit., hal 31.
24. Robert Morey, Ibid., hal 28

Artikel Terkait :

Iklan

Silahkan Berkomentar

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: